Mikä on Leirinuotio?

Mikä on Leirinuotio?

Leirinuotio on opetuskaluste, jossa on viisi näyttöä. Leirinuotion ympärille kokoonnutaan tasa-arvoiseen rinkiin. Kaikki voivat nähdä samaan aikaan muut osallistujat ja näyttöjen sisällön. Leirinuotio luo läheisen ja keskustelevan ilmapiirin, jossa on mukava osallistua ja oppia.
Leirinuotio sytyttää

Leirinuotio sytyttää

Leirinuotio tihentää oppimisen ilmapiiriä. Sen avulla oppiminen on intensiivistä ja voimauttavaa. Leirinuotio auttaa keskittymään ja keskustelemaan. Se aktivoi omaa ajattelua ja parantaa vuorovaikutustaitoja ja vertaisoppimista.
Yhdessä keskustellen

Yhdessä keskustellen

Leirinuotiolla oppiminen tapahtuu yhdessä ihmettelyn, omien mielipiteiden ja toisilta oppimisen avulla. Aito kohtaaminen ohjaa koko ryhmää kohti yhteistä päämäärää ja antaa opettajalle mahdollisuuden huomata mahdolliset oppimisen ongelmat. Yhteenkuuluvuus antaa tilaa oivalluksille ja luovuudelle.